Hvem er du? Og hvad er meningen med dit liv?

Vi opfinder arbejde, for at fylde tiden ud!
Stop med at opfinde opgaver til dig selv
marts 2019
Med hypnosen tager vi fat om problemets rod
maj 2019