Coaching & leder­sparring

Individuel coaching, sparring og samtaleforløb

– for ledere og specialister på alle niveauer

Individuel coaching og ledersparring er en mulighed for at blive skarp på sit potentiale og sine udfordringer.

Dels i forhold til de krav, som stilles til ens professionelle ledelsesrolle, og dels i forhold til de personlige ressourcer.

Gennem forløb på 3-5 møder får lederen mulighed for at få kvalificeret og professionel sparring af en erfaren ledercoach.

Bliv ringet op – så tager vi en uforpligtende snak om udbyttet ved coaching og ledersparring.

Tilpassede forløb
Sammen med lederen tilrettelægges forløb, som understøtter konkrete behov, ønsker og interesseområder.

Disse interesseområder kunne eksempelvis være:

  • At identificere stress og forebyggende strategier
  • At være blevet ny leder
  • At være udfordret ledelsesmæssigt i forhold til personale- eller chefgruppe
  • Ledelse i politisk ledede organisationer
  • At skifte ledelsesniveau eller branche
  • At håndtere fusioneringer eller organisationsændringer
  • At implementere nye arbejdsgange, teknologi etc.
  • At håndtere konflikter og svære samtaler

Mange ledere har erfaret fordelen ved at have en professionel fortrolig. Derfor bruger de Phoquz til sparring omkring emner, som de ikke kan diskutere i andre sammenhænge. Sådan skærper de deres fokus.

Mit navn er Kurt Harries Andersen. Jeg er certificeret erhvervscoach og har mange års erfaring som leder. Som rådgiver er jeg nærværende, engageret og ærlig.

Du kan læse mere om mig her.